اطلاعات مطب

مطب عظیمیه دکتر قماشی میدان مهران - ساختمان میلاد - طبقه اول

ساعات حضور در مطب عظیمیه

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 17:00 - 21:00 میدان مهران - ساختمان میلاد - طبقه اول
جمعه 17:00 - 21:00 میدان مهران - ساختمان میلاد - طبقه اول

مطب عظیمیه دکتر قماشی

 

میدان مهران – ساختمان میلاد – طبقه اول